vstromania.ro - Înregistrare

Accesând „vstromania.ro” (în continuare “noi”, “nostru”, “vstromania.ro”, “https://vstromania.ro”), sunteţi de acord să intraţi din punct de vedere legal sub incidenţa următorilor termeni. Dacă nu sunteţi de acord cu toţi aceşti termeni, vă rugăm să nu accesaţi şi/sau folosiţi „vstromania.ro”. Putem schimba aceste reguli oricând şi ne vom strădui să vă informăm, deşi ar fi prudent să verificaţi aceşti termeni în mod regulat în timp ce folosiţi „vstromania.ro” pentru că după modificări sunteţi de acord să intraţi sub incidenţa legală a acestor termeni din momentul modificării lor.

Forumul nostru foloseşte phpBB (în continuare “ei”, “lor”, “software phpBB”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB Teams”), care este o soluţie pentru forum lansată sub incidenţa „Licenţei Generală Publică v.2” (abreviată „GPL”) şi poate fi descărcat de la www.phpbb.com. Software-ul phpBB facilitează doar discuţiile care au ca mijloc de comunicare internetul, phpBB Limited nu este responsabill în ceea ce site-ul acceptă sau nu din punct de vedere al conţinutului permis şi/sau a conduitei. Pentru mai multe informaţii despre phpBB, vizitaţi: https://www.phpbb.com/.

Sunteţi de acord să nu scrieţi niciun material abuziv, obscen, vulgar, calomnios, de ură, ameninţare, orientare-sexuală sau orice alt material care poate viola prevederile legale ale ţării dumneavoastră, ale ţării unde „vstromania.ro” este găzduit sau ale legislaţiei internaţionale. Nerespectarea acestor prevederi poate duce la blocarea imediată şi permanentă însoţită de notificarea Internet Service Provider-ului dumneavoastră dacă vom considera necesar. Adresele IP ale tuturor mesajelor sunt înregistrate pentru a ajuta la respectarea acestor condiţii. Sunteţi de acord ca „vstromania.ro” să aibă dreptul de a şterge, modifica, muta sau închide orice subiect în orice moment în care consideră necesar. Ca utilizator sunteţi de acord ca orice informaţie introdusă să fie stocată în baza de date. Aceste informaţii nu vor fi dezvăluite niciunei terţe părţi fără consimţământul dumneavoastră, iar „vstromania.ro” sau phpBB nu pot fi consideraţi responsabili pentru vreo încercare de hacking care poate duce la compromiterea datelor.


GDPR: Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

http://vstromania.ro, in acest caz “operator”
Tel. 0740 477 895
e-mail: ride2esc@vstrom.ro, emaunel@erobu.eu

Termeni
GDPR “Regulamentul general privind protecția datelor”
Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele noastre pe site-ul nostru web sau direct telefonic.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, oferite voluntar si doar dupa ACORDUL dat de dumneavoastra ca ati luat la cunostinta acest document de protectie a datelor, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți, astfel:
Când vă creați un cont, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele; anumite date de identificare (CNP sau CUI), telefon, etc..

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in general pentru prestarea serviciilor noastre în beneficiul dvs, acest scop general poate include urmatoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei noastre
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;


Pentru marketing
– NU vom trimite niciodata mesaje, reclame, Sms in scop de marketing fara acordul dumneavoastra,, NU TRANSMITEM ALTOR COMPANII.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma noastra. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. (art 6 alin 2 la prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte)

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii IT si contabilitate

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor actuale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”) apoi prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, care se face in conditiile de siguranta si confor legilor la sediul firmei.

Ce drepturi aveți
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
- v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
- dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
- acestea au fost prelucrate ilegal; sau
- ne revine o obligație legală în acest sens.
- Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

- pentru respectarea unei obligații legale; sau
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Ne puteți cere să vă ștergem contul creat pe platforma noastra, aceasta facunduse printr-o solicitare trimisa pe adreda noastra de email: ride2esc@vstrom.ro, emaunel@erobu.eu

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile.

Plângeri
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul nostru cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin email, posta sau curier la datele noastre de contact din antet.